| | | | |

Álltalános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Point Marketing Kft (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.point-marketing.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online felületen történő vásárlás igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
   1. A SZOLGÁLTATÓ

   Cégnév: Point Marketing Kft.
   Székhely, levelezési cím, 2519 Piliscsév, Topol u. 1.

   Telefon: 06 33 518 020
   E-mail: info@pointmarketing.hu

   Adószám: 12261350-2-11.
   Cégjegyzék szám: 11-09-017274
   Bejegyző Bíróság neve: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
   Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt
   Bankszámlaszám: 10918001-00000006-15810036
   2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

   2.1. Felelősség

   Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

   Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

   A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

   A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

   Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

   Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

   2.2. Szerzői jogok

   A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

   A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

   A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

   A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.point-marketing.eu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

   Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
   3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

   3.1. Regisztráció

   A Honlap tartalmának megtekintése és a Honlapon történő vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, lehetőség van regisztráció nélkül vásárolni.

   A regisztráció illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén a következő személyes adatokat szüksége megadni a Szolgáltató részére:

    A "Személyes adatok" menüpontban
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • E-mail cím
   • Telefonszám
    A "Szállítási adatok" adatok menüpontban
   • Ország
   • Irányítószám
   • Település
   • Utca/Házszám

   Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgálta hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

   Ha minden adatot rendben talált, akkor a „Regisztrálok” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációját.

   3.2. Megrendelés

   Vásárló a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap felső menüjében található „Termékek” gombra kattintást követően megjelenő kategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

   Vásárlónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Keresés” mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Vásárló keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti.

   Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról a „Részletek” gombra történő kattintást követően tájékozódhat.

   Vásárló a terméket a „Bevásárló kosárba” gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába. Amikor a Vásárló megnyomja a „Bevásárló kosárba” gombot, akkor megjelenik egy ablak, ahol a Vásárlónak pontosan meg kell adni, hogy mekkora mennyiséget kíván megvásárolni az adott termékből, majd a „Hozzáadás„ gombra kell kattintania.

   A kosár tartalma mindig megjelenik, miután a Vásárló árut rakott bele, illetve a felső sorban található kosár ikonra kattintva böngészés közben bármikor újra megtekinthető. Ennél a pontnál lehetősége van a Vásárlónak a vásárlást folytatni, új áru kereséshez visszatérni, illetve a kosárból terméket törölni, vagy a teljes kosár tartalmat kiüríteni. Minden esetben a rendszer újraszámolja a Vásárló által megrendelni kívánt termékek árát, illetve a szállítási költséget. Egy vásárlás alkalmával tetszőleges mennyiségű termék helyezhető a kosarába.

   A kosár felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros „X” ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség” mezőben a mennyiség számának átírásával.

   A Vásárló „Tovább a fizetésre” gombra kattintással eldöntheti, hogy bejelentkezik a felhasználói fiókjába, regisztrál, vagy regisztráció nélkül vásárol.

   Regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vásárlónak a megjelenő űrlapon meg kell adnia adatokat a megrendelés teljesítéséhez. Miután a szükséges adatokat megadta, akkor a Vásárlónak ki kell választania a kívánt szállítási és fizetési módot. A különböző szállítási módokhoz különböző fizetési lehetőség állnak rendelkezésre. A Vásárló kizárólag ezen fizetési módok közül tud választani.

   A rendelés feladása ugyanezen a felületen a jelen ÁSZF illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával), valamint a „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

   3.3. Termékek ára

   A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

   A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

   A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

   3.4. Adatbeviteli hibák javítása

   Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

   3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

   A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez az automatikus email kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, nem minősül az ajánlat elfogadásának.

   A Szolgáltató a Vásárló ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

   Külön elfogadó email küldésére a raktárkészlet gyors változása miatt kerül sor.

   Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

   Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

   E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

   A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

   3.6. Fizetés

   a) Fizetés készpénzben utánvétellel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles a futárnak vagy a posta ponton az ügyintézőnek kifizetni a megrendelésének végösszegét. Utánvétes fizetésre kizárólag házhozszállítás illetve posta ponton történő átvétel esetén van lehetőség.

   b) Előre utalás: Vásárló a megrendelt termékek előre is kifizetheti a Szolgáltató részére. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Ezen fizetési mód választása esetén a Vásárló mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást. Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően szállítja az adott Posta Pontra, csomag automatához vagy adja át a futárnak és értesíti a Vásárlót arról, hogy megrendelése mely napon kerül kiszállításra, illetve mely napon vehető át. Előreutalás esetén a Vásárlónak a megrendelés feladásától számított 7 napon belül kell elutalnia az összeget. Amennyiben a Vásárló ennek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató törli a rendelését.

   c) Fizetés bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet bankkártyával. Ebben az esetben a Vásárló az adott Posta Ponton történő átvételkor bankkártyával tudja kiegyenlíteni azt.

   Bővebben a Honlapon megtalálható fizetési módok menüpontra kattintva tájékozódhat.

   3.7. Számla

   Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

   3.8. Termékek kiszállítása, átvétele

   3.8.1. Kiszállítás

   A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – a MPL futárszolgálat végzi.

   Ha a Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

   A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató, a Vásárló kérésére, értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a megadott email címre.

   Amennyiben a Vásárló nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár újra megkísérli a csomag kézbesítését. Amennyiben a második kézbesítési kísérlet is meghiúsul a futár értesítést hagy a szállítási címen és ebben az esetben 5 naptári napig lehetőség van az értesítésen megjelölt postán a csomag átvételére.

   Ha a csomag átvételére 5 naptári napon belül nem kerül sor – Vásárlónak felróható okból -, akkor az MPL a terméket visszaszállítja a Szolgáltatóhoz és a Szolgáltató a megrendelést pedig törli. Ilyen esetben, ha a Vásárló utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét átutalással megfizetni a Szolgáltató részére.

   Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

   3.8.2. Posta Ponton történő átvétel

   A Magyar Posta által biztosított szolgáltatás, amelynek segítségével a Vásárló a megrendelt csomagjait 2550 postahivatal, 125 MOL kút valamelyikén veheti át. A PostaPontok listáját a www.postapont.hu oldalon találja.

   Megrendeléskor szállítási címként, a kiválasztott PostaPont címét kell megadnia a Vásárlónak. A küldeményről az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről. A Posta Pontok 5 naptári napig tárolják a csomagot, ezt követően visszajuttatják a Szolgáltatóhoz. Az 5 napos tárolási idő alatt megrendelt csomagokat a PostaPontok nyitva tartási ideje alatt bármikor átveheti.

   3.8.3. Szállítási költségek

   A kiszállítás költsége bármely szállítási, átvételi lehetőség választása esetén

   1-39.999 Ft bruttó értékig bruttó 999 Ft
   40.000 Ft bruttó érték felett ingyenes

   3.8.4. Szállítási határidő

   A megrendelés kiszállításának határideje 2-5 munkanap.

   Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

   A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
   A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
   a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
   b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
   4. ELÁLLÁSI JOG

   4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

   Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

   Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

   a) terméknek,
   b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
   c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [http://www.point-market.eu/elallasi-nyilatkozat/] keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

   A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

   A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

   4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

   1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
   2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. feldolgozott állateledel),
   3. a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék (nem tartós élelmiszer) tekintetében.
   5. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK, HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ KOMPATIBILITÁS

   Szolgáltató a Honlap 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a Honlapon.

   A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított. A tárhely szolgáltató által biztosított szervereken fut a Honlap.

   A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.
   6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

   Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait postai úton, telefonon vagy emailben terjesztheti elő az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.

   Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

   Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiség) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

   Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

   Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

   Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

   A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
   6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

   - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
   - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

   Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Komárom – Esztergom megyei Békéltető Testület

   Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
   Telefon: 06-34-513-027
   Fax: 06-34-316-259
   Email: kemkik@kemkik.hu
   web: www.kemkik.hu
   http://kem-bekeltetes.webnode.hu

   Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

   - Bírósági eljárás kezdeményezése.
   7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

   Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.10.01.
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el http://www.point-market.eu/aszf

JELEN DOKUMENTUM AZ ORMÓS ÜGYVÉDI IRODA SZELLEMI TULAJDONA. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATBAN A TULAJDONOS MINDEN JOGÁT FENNTARTJA. A DOKUMENTUM KIZÁRÓLAG A TULAJDONOS ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL HASZNÁLHATÓ FEL. ELÉRHETŐSÉG: MANAGER@ORMOSNET.HU, WWW.ORMOSNET.HU.